Yhteystiedot

 

 

 

 

   Puheenjohtaja / Ordförande

Ossi Kallio

ossi.kallio@sok.fi

Puh.0503115880

                                              

 

Varapuheenjohtaja / Viceordförande

       Janne Lampi

Sihteeri / Sekreterare

Kaj Lax
kaj.lax@luukku.com
Puh. 040-533 7760

Rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolinen) / Kassör (utomstyrelse)

Jouni Oikarainen

rahastonhoitaja@netikka.fi

Puh. 050-4200708

 

Hallituksen jäsenet / Styrelsemedlem

Minna Henttonen

Tiina Laurila

Arja Myllykangas

Janne Lampi

Jari-Markus Peltokoski