Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi

Salasana

Händelser

Österbottens köksmästareförening r.f.

Österbottens köksmästareförenings mål är att främja sina medlemmars yrkesfärdigheter och samarbete.

Föreningen fungerar som en länk till andra organisationer inom branschen. Föreningen hör genom SKY (Suomen keittiömestariyhdistys ) till bl.a. den nordiska köksmästarföreningen (NKF) och kockarnas globala förbund ( WACS ).

Genom föreningen kan medlemmarna ta del i olika mat-, skolnings- och mässtillställningar. Föreningen ordnar resor till både nationella och internationella mässor och tävlingar i samarbete med andra föreningar.

Det är viktigt att främja även den sociala biten. Därför ordnas olika tillställningar där medlemmarna kan umgås och gärna njuta av god mat..

 

Verksamhetsprinciper för Österbottens köksmästareförening r.f. 

 

Under årens lopp

 

I slutet på 1980-talet började Vasa köksmästare träffas ibland för att tillbringa gemensamma informella kvällar samt utbyta nyheter och erfarenheter. I början av 1990-talet väcktes intresset för en mera sammanhängande och regelbunden verksamhet. Yrkesmässigt grundades Vasa köksmästargille vid Saarioinens fabrik i Sahalahti 14.4.1992. Impulsen till grundandet av gillet gavs kl. 17.00.
Reijo Heikkinen, Pekka Saikko, Tom Lönn, Jens Sandström och Veikko Wennberg var med och grundade gillet. Gillets primära uppgift var att jämna vägen för en köksmästarförening i Syd Österbotten. Gillet verkade som arbetsutskott för föreningen som skulle grundas. Samtidigt inbjöds också  andra köksmästare i området till Vasa gillet.
Etelä-Pohjanmaan keittiömestariyhdistys – Österbottens köksmästareförening grundades på Royal Wasa den 18.3.1993 kl. 18.00 i Vasa. Föreningens stiftelseurkund har skrivits under av Reijo Heikkinen, Aimo Alho, Pekka Hekkala, Bertel Lindvik, Jens Sandström och Veikko Wennberg. Som föreningens namn godkändes Etelä-Pohjanmaan keittiömestariyhdistys – Österbottens köksmästareförening.
Samtidigt beslöt man anhålla om medlemskap i Finska köksmästareförbundet. I föreningens första styrelse satt ordförande Reijo Heikkinen, viceordförande Bertel Lindvik, sekreterare Veikko Wennberg, kassör Jens Sandström, ordinarie medlemmar Pekka Hekkala och Aimo Alho, suppleanter Seppo Kinnunen och Pekka Saikko. Som revisorer fungerade Tom Lönn och Mårten Berg, suppleant Tauno Pohjola.
Under 1994-95 utvidgades verksamheten märkbart inom området i Syd-Österbotten. Antalet medlemmar växte och föreningen blev mera känd. Som ordförande fungerade Reijo Heikkinen (94) och Seppo Kinnunen (95) samt som sekreterare Kaj Lax.
I slutet av år 1995 hade föreningen 36 medlemmar. Under året deltog vi bl.a. i Fiskets dag, som hade en publiktillströmning på ca 12 000 personer. Vi besökte bl.a. Van Dan Bergh Foods i Helsingfors och  Levers fabriker i Åbo.
I februari 1996 besökte vi förbundsdagarna mitt i Saariselkäs fantastiska natur. Där fick bl.a. Seppo Kinnunen och Jens Sandström sina Gordon Bleu utmärkelser. Föreningens talko-anda var som bäst då vi kokade mat åt åttahundra Lions Club medlemmar. I slutet av året hade föreningen 48 medlemmar, av vilka 11 var understödsmedlemmar. Året innebar också mycket arbete på grund av förberedelserna inför förbundsdagarna 1998. Seppo Kinnunen fungerade som ordförande och Kaj Lax var sekreterare.Kaj Lax.

1997 hade föreningen 50 medlemmar, av vilka 14 var understödsmedlemmar. Seppo Kinnunen fungerade fortfarande som ordförande och Kaj Lax som sekreterare. Under året gjordes en resa till Finresta mässan i Lahtis och Atria Oyj:s utrymmen i Nurmo besöktes även. Årets kock –recept testades på Silveria och vi besökte NKF: s (Nordisk Kjökkenchef Federation) kongress i Nyslott. Enligt traditionen deltog vi också i Fiskets dag.
1998 Året började med ett lyckat köksmästarförbundsmöte som föreningen stod värd för. Ett samarbete med tidningen Pohjalainen inleddes varvid föreningen började leverera artiklar till "Ruokatorstai". Fiskets dag ordnades i samma stil som tidigare år. Finlands kocklandslags besök och skolningstillfälle var ett av höstens populäraste evenemang. Medlemmarnas antal detta år var 37 och föreningen hade 16 stödmedlemmar. S. Kinnunen var ordförande. 

1999-2000. Under årens gång har verksamheten ökat och blivit mångsidigare. År 2000 hade föreningen 45 yrkesmedlemmar och 15 understödsmedlemmar. Tolv av föreningens medlemmar har fått den prestigefyllda Gordon Bleu –utmärkelsen.
Under verksamhetsperioden 1999-2000 ingick det i föreningens verksamhet att skriva artiklar för spalten "ruokatorstai" som regelbundet publiceras i tidningen Pohjalainen, att följa tävlingen Årets Kock 1999 i Mariehamn på Åland, Fiskets dag i juni, en studieresa till Frankrike på sommaren, skolningstillfällen (bl.a. på Saarioinen), matmässan i Kauhajoki i september –99, en vin- och ost - kväll vid Vasa Hotell- och Restauranginstitut, samarbete med Vasa vinsällskap osv.
Föreningen har också kommit ihåg sina samarbetspartners och medlemmar med gåvor samt duktiga studerande inom branschen med stipendier.

I januari 2001 företog vi en familjeutflykt till Ähtäri (Hotell Mesikämmen), årsmöte hölls i februari på rehabiliteringscentret i Härmä och Jukka Vaaraniemi valdes till ordförande och Martti Sahala till viceordförande samt till sekreterare Kaj Lax. I mars skickade föreningen en delegation till Jyväskylä. Delegationen deltog i organiserandet av tävlingen Årets Kock samt bekantade sig med tävlingsorganisationen. I början av juni ordnades traditionsenligt Fiskets dag, som lyckades bra, helt enligt förväntningarna. Fiskets dag bilder 2001.

I september deltog vi i Sik och strömmingsmarknaden och höstmötet hölls i Seinäjoki i Törnävä herrgård, där det på samma gång bjöds buffet gjord på produkter producerade av småproducenter i området. Föreningens julfest hölls i Vaasan Ammattiopisto (finska yrkesskolan).

2002 Den landsomfattande blinidagen genomfördes i saluhallen i Vasa. Många av föreningens medlemmar deltog i förbundsdagarna i Villmanstrand. Teemu Aura gav skolning i desserter och och föreningen deltog traditionellt i Fiskets dag. Föreningens hemsida på Internet förnyades. Höstmötet hölls i Foodwest Oy:s utrymmen i Seinäjoki. Tävlingen Årets kock 2003 ordnas i Vasa i samarbete med Vuoden Kokki ry:n och Finn-Nolia Ab. Martti Sahala fungerar som projektansvarig. Tyvärr lyckades ingen från Österbotten komma med i semifinalen. Det sändes nog in tävlingsbidrag till tävlingens första omgång och köksmästare Saku Railio från restaurang Strampen kom på första reservplats..

År 2003 hade vi två stora kraftansträngningar. Vi ordnade Årets Kock-tävling i samarbete med Finn-Nolia Ab i Vasa/Korsholm och var med att ordna Chaine des Rotisseurs storkapitel i Vasa.  I talkoarbete deltog Strampen, Radisson SAS Royal Hotel och restaurang Silveria. Både händelserna lyckades utmärkt. Arbetsgrupperna som bestod av medlemmar, samarbetskumpaner och läroanstalter med sina elever gav en stor arbetsinsats åt händelsen. Båda händelserna fick rikligt med tack samt positivt mottagande.
Vi firade Österbottens Köksmästareföreningens 10- årsfest i Haapavesi. Temat var matmaraton från 1800 talet till 2000 talet.

År 2004 ordnade FINFOOD en skolningsdag åt våra medlemmar. Föreläsaren var Jarmo Vähäsavo från G.W.Sundmans. Vi gjorde en exkursion till Ungern. Under veckan bekantade vi oss med Budapest, Tokaji och Eger samt ungersk matkultur. Vi besökte även ungerska vingårdar. Budapest fascinerade oss med sin skönhet. Resan var händelserik samt minnesrik för oss alla som var med.

Vår föreningen upplevde sorgen under våren 2005. Tharwat Mekhail som var känd som en aktiv och omtyckt medlem avled.

Sommaren 2005 tog vi hand om matserveringen i Seinäjoki Kuninkuusravit. Vi tog hand on matsgäster i VIP och Grande Lux restauranger tillsammans med Pohjalainen Kokki ry. Under hösten ordnades en viltkurs i Vasa. ”Viltpastor” Petri Huhta från Polarica var föreläsare.

 Verksamhetsåret 2006 har varit månsidig och viktig i föreningens historia. Vår ordförande Kirsi Ekola blev vald i Jyväskylä till Finlands Köksmästare rf:s styrelse för en period av fyrä år. Detta är ett viktigt steg och bevisar förtro till vår föreningen.